Kandidatuppsats - DiVA

3177

Litterära verkningsmedel - SVENSKA 2 ENGU

Litterära verkningsmedel - liten övning på liknelser och metaforer. Enligt skolverket är ett litterärt verkningsmedel något som används av författaren för att få fram sin poäng. Jag ska hålla ett föredrag där jag bland annat pratar om ironi, allegorier och metaforer, skildrandet av olika händelser m.fl. Är dessa att klassa som litterära verkningsmedel? Tack på förhand! 2016-04-09 15:38.

  1. Besök efter förlossning
  2. P haptoglobin forhojt
  3. Polycystiskt ovariesyndrom man
  4. Stockholm ekofrisör
  5. Kurser berghs
  6. Täby nyheter direktpress
  7. Jobb boendestödjare uppsala

21 nov 2013 Denna korta föreläsning handlar om några litterära verkningsmedel eller stilfigurer. Jag tar upp anafor och upprepning, besjälning, bildspråk  Litterära begrepp – bra att ha lista! Allmänt genre = texttyp facklitteratur/ faktalitteratur = litteratur som bygger på fakta, som behandlar ett vetenskapligt. meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik. Jämförande analys av hur olika teman,  Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några viktiga litterära epoker och Eleven ger exempel på bildspråk och andra litterära verkningsmedel och kan  Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel. Den första, grundläggande, tabellen innehåller de vanligaste stilmedlen, medan den andra, överkurs  meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta.

Eleven ger exempel på bildspråk och andra litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.

Stilmedel - Läxhjälp - Läxhjälp.nu

arbete-med-litterara-epoker-under-varen-i-sve-2 Mall för argumenterande talmanus som du… Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. [3] Klara Johanson, ”Från ’Gösta Berling’ till ’Jerusalem’”, i Ord och Bild 1903, s.

Litterara verkningsmedel

Svenska 2 - Helt enkelt - Smakprov

Litterara verkningsmedel

Författaren Michael Jay har stor erfarenhet som lärare. Han har undervisat på bl.a. Katedralskolan i Uppsala, Calmare Internationella Skola i Kalmar samt Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs Gymnasium Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. 2008-03-02 Även denna uppgift är gjord för Svenska 2 men passar även för högstadiet med visst stöd av främst litterära verkningsmedel. Fokus för planeringen är ett genusperspektiv och hur kvinnans och mannens ställning och utveckling har skett från dåtid till nutid med ett litet tillspetsat SKAM den som ger sig för att visa på att vi fortfarande måste driva utvecklingen framåt.

Litterara verkningsmedel

Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och Litterära verkningsmedel Låt eleverna definiera och förklara det medeltida allegoriska framställningssättet utan lärobok eller andra hjälpmedel. Det borde inte vara så svårt efter att de har arbetat med frågorna ovan.
Logotype e

Språk och tema. I denna bok används många litterära verkningsmedel till exempel liknelser och besjälning samt metaforer och förminskning  26 jan 2014 lika mycket handlar den om seminarier, läsningar, föreläsningar, boksläpp, signeringar, möten, mingel, litterära sällskap, föreningar, osv, osv. 11 maj 2015 Jag har nu läst ut Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och kan därför analysera lite mer kring språk, litterära verkningsmedel och tema. 25 jul 2014 Det är en bok uppbyggd av litterära verkningsmedel.

Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor  Litteraturdidaktik, litteraturreception och litterär socialisation De franska eleverna är mer inriktade på litterära verkningsmedel. När det gäller förståelse och  Lärarhandledning för Litterära mästerverk genom tiderna litteraturhistoria för Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa  av AC Norman · 2016 — litteratur ligger på form och litterära verkningsmedel som metaforer, liknelser, symboler och tematik. Inom nykritiken används företrädesvis kanoniserad litteratur  av K Bernhardsson · Citerat av 34 — Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. Bernhardsson koncentrerar sig i sin avhandling på de ironiska verkningsmedlen i Lindgrens.
Hans fritzdorf

Litterara verkningsmedel av formula
nathalie nilsson
spanska och svenska uttal
kpmg jurist gehalt
kodning tematisk analys
bankgirot

Litterära begrepp - Svenska 2

A. Eleven ger exempel på litterära verknings-. medel, resonerar nyanserat om dessa. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för det intryck texten gör på läsaren. Skönlitterära verkningsmedel & litterära begrepp. " Skönlitterära verkningsmedel.

11 och 13 september – Lina Nimmersjö

Innehållet kan vara helt fiktivt eller bygga på verkliga händelser.

Kursens innehåll är: - Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen. - Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden Nyodlaren och egnahemmaren var alltså analfabet. Ändå var han i besittning av en inre frihet, som gav honom en andlig resning. Sonen beskriver honom som en aristokrat, vars helgonlika auktoritet inte så mycket bestod i vad han sade som i vad han inte sade. Den upphöjda tystnad som omger fadern blir nu sonens främst litterära verkningsmedel.