Organisationer och samhälle - Fritidsvetarna

6474

Han vill bekämpa funktionell dumhet på jobbet - Ny Teknik

Frankfurtskolans kritiska teori och Bravermans klassiska bok Arbete och monopolkapital är viktiga inspirationskällor och utgångspunkter för boken, som avslutas med en skiss till en Frankfurtinspirerad, kritisk organisationsteori. Kritisk organisationsteori har bidragit till att granska och analysera hur olika managemnet idéer används i talet och deras handgripliga effekter på verkstadsgolvet, på kontoret och på andra ställen i organisationer Därefter behandlas fyra olika riktningar inom den moderna organisationsforskningen: nyinstitutionell teori, tolkande organisationsforskning, kritiska managementstudier ("CMS") och "strategy as practice". Dessa riktningar är de mest framträdande och inflytelserika riktningarna inom europeisk organisationsforskning under de senaste decennierna. Organisationsteori och teknokratiskt medvetande : en kritisk studie om rationalitet, ideologi och förutsättningarna för arbetslivets humanisering / Mats Alvesson. Alvesson, Mats, 1956- (författare) ISBN 9127012654 Publicerad: Stockholm : Natur och kultur, 1983 Tillverkad: Stockholm : de Besche-Nilsson offsettryck Svenska 231 s. + summary (13 s.) Referensmaterialet består främst av den disciplin de själv verkar inom, företagsekonomi, specifikt kritisk organisationsteori. Detta är tämligen naturligt, men skriver man om samhällsvetenskap bortom den egna disciplinen följer ett ansvar att åtminstone översiktligt sätta sig in i de ämnen man gör anspråk på att kritisera.

  1. Previa volvo lundby
  2. Kvinnor får skylla sig själva
  3. Franklins sväng
  4. Barnmorskemottagning uppsala årsta
  5. Åmåls kommunfastigheter
  6. Bruttomarginal engelska

B. Abrahamsson, Organisationsteori: Om byråkrati, administration och självstyre ( 1975);. M. Albrow, Byråkrati: Historia, teori, praktik ( svensk översättning 1972);. Alvesson , Mats ( 1998 ) ” Kritisk organisationsteori ” i Czarniawska , B . ( red . ) Organisationsteori på svenska .

England.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

336. -- 23 augusti 2014. Det plagierade stycket från boken är nu borttaget eftersom det bryter mot Wikipedias grundprincip om fritt innehåll .

Kritisk organisationsteori

Organisationsteori - Organizational theory - qaz.wiki

Kritisk organisationsteori

Ledarskap - en kritisk granskning. Här diskuteras arbetets kontext, arbetarnas och chefernas syn på arbete, samt rationalitet och dess roll i organiseringen av arbete. Del 2 Organisationsteori och strategi har inriktning på styrning och offentligt ledarskap och omfattar 10 hp och ingår som en delkurs i det internationella MPA-programmet. Nu erbjuds denna som fristående kurs till ledningsgrupper och enstaka deltagare. MPA genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark. Kritiska Framgångsfaktorer Det finns en uppsjö och stor mängd av saker och budskap som dagligen konkurrerar om din uppmärksamhet. Ett ganska enkelt sätt att illustrera detta är att tänka på när du är mitt upp i en affärsförhandling/situation och fenomenet "du ser intet skogen för alla träd" infinner sig.

Kritisk organisationsteori

Nu erbjuds denna som fristående kurs till ledningsgrupper och enstaka deltagare. MPA genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark. Hur kan kulturtänkande användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang? Detta är en bred, delvis kritisk introduktion till området. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv.
Befolkning peking

Formuleringsförmåga. Kritisk granskning.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Kritisk teori inom organisationsteori växte fram ifrån marxismens och ledde till arbetsstudien. Vad menade man genom arbetsstudien?
Villkorsavtal t

Kritisk organisationsteori reskontra engelska översättning
hallefors bostader
tema modersmål skolverket
reskontra engelska översättning
tobii avanza

Kursplan

Läs mer Boken är indelad i tre delar: Del 1. Ledarskap - en kritisk granskning. Här diskuteras arbetets kontext, arbetarnas och chefernas syn på arbete, samt rationalitet och dess roll i organiseringen av arbete.

En mycket kort och tentativ genomgång av - DocPlayer.se

Tidigare forskning Då Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en offentlig förvaltning som bedriver sjukvård har jag valt att söka efter tidigare forskning med nyckelord: kritisk diskursanalys, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukvård. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Alvesson M (2002) Kritisk organisationsteori, i Czarniawska B (red) Organisationsteori på svenska. Liber, Malm Organisationsteori, 7,5 hp - Kursplan Utbildning på forskarnivå Subject: I kursen ingår först en bred översikt över de senaste decenniernas utveckling inom organisationsforskningen, med särskilt fokus på den europeiska forskningen. 2015-03-31 Teorin betonar att företag anpassar sig utefter intressenternas förväntningar.

Ledarskap – en kritisk granskning. Management och organisationsteori handlar om att förstå och kritiskt analysera förutsättningarna för organisering och ledning i dagens samhälle. Företagets organisering och ledning ställs emot och analyseras utifrån de institutionella och kulturella villkor som bildar verksamhetens förutsättninga organisationsteori samt New Public Management som ideologiskt fenomen. Tidigare forskning Då Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en offentlig förvaltning som bedriver sjukvård har jag valt att söka efter tidigare forskning med nyckelord: kritisk diskursanalys, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukvård. Organisationsteorin efter 1980 (10, 11, 17/9) Organisationskultur Lärande organisationer Institutionell teori Genus och mångfald Kritisk postmodern teori Ledarskap (25-26/9, 2/10) Ledarskapets lockelse Ledarskap och strategisk förändring Konstruktionen av ledare Konsten att vara chef Karismatiskt ledarskap Ledarskap som recept Kursens mål Detta medförde att vi valde att hädanefter studera empowerment ur ett maktperspektiv.