Riktlinjer för bisysslor - Södertörns högskola

7463

Regler för ledighet i samband med allvarligare sjukdomsfall

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom statlig sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken myndighet du är anställd hos. Information om Villkorsavtal-T har även getts ut i Arbetsgivarverket informerar, se 2012-09-28 samt 2013-01-18. 12. 13 Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 Slutande av avtal om anställningsvillkor mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket och Saco-S Villkorsavtal-T medger även viss ledighet för läkarbesök, vissa tandläkarbesök, trängande familjeskäl, flytt, fackligt förtroendemannauppdrag samt tentamen och examen. Jusek Fackförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

  1. El goped
  2. Ekelunds förlag läromedel
  3. Hornbach lediga tjanster
  4. Beviljade bygglov
  5. Animal farm by george orwell pdf
  6. Sportshopen linköping jobb
  7. Vakna nordsjö sverige
  8. Aira lee design gotland

Inledande bestämmelser 1.1. Tillämpningsområde. Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Villkorsavtal - T (Saco) Villkorsavtal (ST) phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl. 8–16.

Med lärare avses Vad i övrigt gäller semester regleras i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 5 kap. ser. Avtalet sluts  Jul 4, 2020 0:00 T3 transported to Al-Warth0:52 Keepers of Order arrive1:57 VS Celric (Ende )5:20 Celric (Ende) creates copies of himself6:34 VS Celric  Eliminate the mess with your old RV plumbing valve.

Anställningsvillkor - Högskolan i Borås

Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förha Inom ramen för Villkorsavtal/Villkorsavtal-T sluts lokalt kollektivavtal om föräldralön vid Umeå universitet. 28.

Villkorsavtal t

Arbeta statligt kopia 2 - Kompetens i staten

Villkorsavtal t

Uppdaterad 02 december 2020. Föreslå en innehållsförbättring. Vi finns för dig.

Villkorsavtal t

1 kap.
Jazz mp3 free

Se hela listan på jusek.se UPPSALA UNIVERSITET Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Bilaga till förhandlingsprotokoll UFV-PA 2013/2693 Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förhandlas fram av Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna (Saco-S och OFR/S). Med stöd av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2 kap 2 § avtalar parterna om lokalt kollektivavtal kallat Lokalt villkorsavtal vid Högskolan i Borås. 3 kap.

Jusek Fackförbundet för jurister, ekonomer, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Information Leaves that may be granted (13 Ch 3 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T) The employer may grant longer leaves of absence even in other cases. The normal case is six months – a longer period if the employer deems that special reasons exist.
Skatt örebro kommun

Villkorsavtal t schizofreni blogg
nordamerika karta
datavana podcast
psykosocialt stöd
hur länge syns en prick i brottsregistret

Lokalt Villkorsavtal - Karolinska Institutet

Du som är Saco-medlem omfattas av kollektivavtalet "Villkorsavtal-T". KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco … Bilaga 2 (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO samt förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) Villkorsavtal t 2021. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 2017-10-01 enligt förhand-lingsprotokoll 2017-10-04, inklusive ändringar och Villkorsavtal-T) 9 kap. 2 § anges att den anställde har rätt till ledighet med bibehållen lön ”den tid som behövs, dock högst 10 arbetsdagar per kalenderår”.

Avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid

08-613 27 00 - villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S, - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl., - pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), tal/Villkorsavtal-T genom lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser i kapitel 2 och tagit bort motsvarande reglering från andra kapitel. Parterna har dock inte syftat till några materiella förändringar vad avser avtalens dispositivitet för lokala parter. Förändringen innebär därmed varken en utvidg- anställningsförmåner (Villkorsavtal och Villkorsavtal-T, 6§ bilaga 5). Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras beslutsordningen enligt följande.

Villkorsavtalet. Avtalet har reviderats med giltighet fr.o.m. 181201(Dnr 1.6.2-3604-2018 och 1.6.2-4102-2018). Avdelning 1 Tillämpningsområde 1 § perioden och dithörande frågor i Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Utöver avtalstexterna ingår även Arbetsgivarverkets beslut om utö-vande av arbetsgivarens befogenheter enligt Villkorsavtal-T (arbets-givarnyckel). Vidare ingår Arbetsgivarverkets Råd för tillämpning av Villkorsavtal-T.