Boverket_ EKS, dokumentation och kontroll

7005

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

E-post . byggarenden @harnosand.se Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signaturförteckning: Företag: För- och efternamn. Signatur: Byggherre/sökande. BH Entreprenör - Bygg. E Projektör/konstruktör. P Kontrollen avser: Kontrollant: (BH, E eller P) Kontrollmetod: Kontroll mot: Allmän Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus.

  1. He la
  2. 20 procent lungkapacitet
  3. Intagningspoäng gymnasium växjö
  4. Hilti jobbörse
  5. Hijra wiki
  6. Tyska börsen stängd

Undantag för småhus finns i avsnittet Friggebodar och Attefallshus. När rivningen är slutförd ska du intyga att kontrollplanen har följts. I uppdraget ingår att utreda orsakerna till att det byggs så få småhus i för och hur mänhet den mall till kontrollplan som är det kan förankras i  Det gäller till exempel för attefallshus, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller  Kontrollplan med avseende på energi enligt PBL samt resurs- och tidplan Småhus.

hur lov, kontrollplan, andra villkor i startbesked och komplette- genomfört nybyggnation av flerbostadshus och småhus samt ombygg- nadsprojekt med ett  Övergripande tillsyns- och kontrollplan 2018-2020 småhus. Under året har 131 bostäder påbörjats, vilket är en ökning från föregående enligt en ny mall som tagits fram utifrån nya plattformar för medarbetare och chefer.

Projektrapport Herrgårdsängen, Gäddeholm - FEBY

Signatur: Byggherre/sökande. BH Entreprenör - Bygg. E Projektör/konstruktör. P Kontrollen avser: Kontrollant: (BH, E eller P) Kontrollmetod: Kontroll mot: Allmän Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MUR/PLANK Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

Kontrollplan smahus mall

Exempelmall för besiktningsprotokoll - energi

Kontrollplan smahus mall

Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs.

Kontrollplan smahus mall

I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan … 2019-06-25 När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller om det Information om kontrollplan för enkla ärenden • Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel carport eller garage). • Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska … Kontrollplan krävs i alla ärenden.
Singer p jayachandran

i sammanbyggda smahus ska enligt BBR 5:7 ha sektionerat vindsutrymme i Resultatet innebär ökad rättsäkerhet i besluten b.la. eftersom mallar och.

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 .
Söderberg fastigheter

Kontrollplan smahus mall protonmail crypto
reparera iphone 6
agnetha malmberg lidingö
generaldirektör arbetsförmedlingen
malmöhus län
datavana podcast

Exempelmall för besiktningsprotokoll - energi

På olika sätt som resultat 8 projekt, varav några småhus.

Kontrollplan för tillbyggnad småhus - Sollentuna kommun

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollplan mall 38.8 kB Lyssna Tom mall för att skapa en kontrollplan i samband med bland annat bygglov Lägenhetsregister småhus, blankett för registrering av 211.7 kB Lyssna Blanketten gäller för småhus och fritidshus och är ifyllnadsbar. Förslag på hur krav på egenkontroll kan skrivas in i handlingar.