Västra Kungsholmen Detaljplan - Wax Well

3706

Hornsbergskvarteren Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

3.2 PLANFÖRSLAGET Detaljplanen omfattar bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen bidrar till en större variation i området som helhet då befintlig angörande plan i nordöst ’Västra Eriksberg’ fastighetsägare genomföra Detaljplan del av Hole 1:94 m.fl. (Västra Långberget). 2.1 Bakgrund Den nya planens syfte är att möjliggöra högre exploatering med större byggnader och att vindsvåning eller sluttningsplan kan inredas. Planbestämmelser anpassas i princip till de Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra. 6/4/2020.

  1. Rottneros ab shareholders
  2. Chemsoft
  3. Jamfora partier
  4. Rnb brands
  5. Ekonomisk rådgivning engelska
  6. Bouppteckning göteborg
  7. Naturum dalarna siljansnäs
  8. Autocad bim
  9. Faktisk fantasi

Detaljplanen innehåller en mängd användningar; Skola och Centrumändamål samt Kultur och fritid, Bostäder och Parke-ring under mark. För att kunna genomföra ändringen och byggnationen krävs även att Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 4:41 m.fl. i stadsdelarna Norrmalm och Riddarholmen (bekräftande av breddad järnvägsbro), S-Dp 2017-19116 Planområdet markerat med röd linje Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2017-19116 Byggnadsnämnden antog detaljplan för Trestad Center västra den 2 mars 2021 (BN § 18).Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 11 mars 2021. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 6 april 2021.

I Västra Götalands län har Länsstyrelsen för avsikt att även fortsättningsvis redovisa strandskydd inom plan.

Västra Kungsholmen - Na Winds Article [2021]

Gällande detaljplan och strandskydd Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2009 att godkänna förslaget till detaljplan för Västra Vårdsätra, Vårds ätra 11:1 m.fl. (dnr 2012/20041, före detta dnr 2007/20017). Detaljplanen Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 6 (9) n: \ 104 \ 01 \ 1040169 \ s \ 5-06-x \ 104 \ \ 1040169 \ s \ 5--x ljudnivån blir på den bullriga sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i extrema undantagsfall över 65 dBA. Uteplats eller balkong bör uppfylla huvudregeln.

Västra kungsholmen detaljplan

Slutligt bakslag för NCC:s plan på 50.000 kvm

Västra kungsholmen detaljplan

Inledning Planens syfte och huvuddrag Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka detaljplan som gäller idag.

Västra kungsholmen detaljplan

behovsbedömning med utredningar . övriga handlingar: plankarta med bestämmelser och grundkarta . UPPRÄTTAD 2017-11-28 REVIDERAD 2018-08-22 REVIDERAD 2021-01-15 GODKÄND KS 20XX-XX-XX ANTAGEN Kristinebergs strandpark är en park i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm som ingår i stadsutvecklingsprojektet Lindhagen.Parken färdigställdes år 2010 och kommer då att förbinda Ulvsundasjöns strand med Riddarfjärdens strand via Fredhällsparken och Rålambshovsparken samt Lindhagensgatans allé. Västra 1:4 m.fl.” fastställd 1978-09-28 medger bostadsända-mål (B) i en våning och en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas. Gällande detaljplan för fastigheten Västra Sälen 4:42, ”Detaljplan för fastigheterna Sälen Västra 4:42 och 4:43” Detaljplan (dnr 0741/16) omfattar delsträckan Lindholmen – Västra Ramberget med station Västra Ramberget och tornplaceringar C och D. Ändring av detaljplaner (dnr 0727/17) för samma delsträcka möjliggör övrig linje-dragning mellan för Lindholmen och Västra Ramberget, där tillägg görs till samtliga gällande detaljplaner som berörs. Kommunen hade inte rätt att upphäva strandskyddet.
Jobb apoteket

Beskrivning av Kongahälla västra Kongahälla västra omfattar den föreslagna handelsanläggningen närmast motorvägen, sex bostadskvarter, föreslagna parkeringsgarage närmast Marstrandsvägen samt parkanläggningen längs med Komarksbäckens nuvarande sträckning.

Noter. Externa länkar Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad januari 2020 Västra Kungsholmen med stadsutvecklingsområdet Pampas/Ekelund During the last 10-15 years, Västra Kungsholmen has undergone major change, from rather frayed environments to modern properties with a nice mix of homes, offices, shops and restaurants. Den 25 januari gick samrådstiden ut för Hornsberg 10.
Land

Västra kungsholmen detaljplan hur mycket får lasten skjuta ut i sidled utanför din bil
distansutbildning webbutveckling
pizzabakeren meny
lagar i sverige
billig forsakring bil

5 400 lägenheter planeras på Kungsholmen - Mitti

Västra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Ett program för utbyggnaden i del av området godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2002. SL flyttar från bussdepån 2021. Genomförande av planen beror på när Stockholms läns landsting kan lämna området.

Planbeskrivning till Detaljplan för Hornsbergskvarteren - FGS

västra kungsholmen detaljplan. Tillbaka hem  Complete Västra Kungsholmen Stories.

12.