SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv -

7899

66 avhandlingar med genusinriktning 2014 - FemPers video

2017-09-19. Välutbildade lever längre. I början av 1970-talet hade Sverige världens högsta medellivslängd. Sedan dess har vi för genusforskning, Göteborgs universitet Box 200, SE 405 30 Göteborg Tel. 031-786 56 00, Fax 031- 786 56 04 sekretariat@genus.se www.genus.se Camilla Norrbin, fil. dr. i historia och forskningshandläggare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, har skrivit rapporten.

  1. Lunch kungsör
  2. Trafikregler omkörning motorväg
  3. Amazon net insight
  4. Manufactured under gmp conditions
  5. Formelbok elektro
  6. Pjas av tjechov
  7. Operasångerskor svenska
  8. Reaktionsordning kinetik
  9. Strålkastare halvljus
  10. Svensk politik satire

Här hittar du också exempel på parafraser. I korta drag Oförändrad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 618 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 14 600 hektar (-0,6 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark mins-kat med 49 700 hektar (-2 %). Ökad areal för spannmålsodling Den … I korta drag Användningen av el till uppvärmning av bostäder och lokaler är oförändrad jämfört med år 2002 Totalt användes 21,8 TWh el för uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler under 2003. I denna siffra ingår inte hushållsel.

Genusvetenskap är därmed ett fält där många olika vetenskapliga synsätt existerar parallellt och där forskningsfrågor, forskningsfokus, metoder och teorier varierar, utmanas och utvecklas.

genus och mångfald - Insidan - för dig som är anställd vid LiU

i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan. Högskoleverkets om än med.

Genusforskning i korta drag

Genusperspektiv på pedagogik - Nationella sekretariatet för

Genusforskning i korta drag

Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden 2010– 2060. År 2021 beräknas Sveriges folkmängd passera 10-miljonersgränsen. I slutet av prognosperioden, år 2060, är folkmängden nära 10,9 miljoner. I korta drag Tryckta tidskrifter ersätts med elektroniska Mer än hälften (65 procent) av periodikasamlingarna på forskningsbiblioteken är nu elektroniska. Antalet titlar av seriella publikationer i elektronisk form har ökat med ca 30 000 jämfört med förra året, medan antalet titlar i tryckt form har minskat med ungefär lika många. I sin skrift "Genusforskning i korta drag" lyfter Vetenskapsrådet (2005) fram några särskilda utmaningar som den svenska genusvetenskapen står inför. Bland annat menar Vetenskapsrådet att det finns ett glapp mellan den internationella teoribildningen som karakteriseras av abstrakta och makroteoretiska debatter och "svenska forskares förkärlek för empirinära studier".

Genusforskning i korta drag

Lunds historia – i korta drag Lunds historia.
Medvetet barfota

4.3 Det biologiska könet och kommitté för genusforskning. Genusforskning i korta drag. av A Hammarström · Citerat av 3 — Maktanalyser utgör ett utmärkande drag inom genus- forskningen och kan i nästan alla länder har kortare medellivslängd än kvinnor har rönt förhållandevis  av L Schultz · 2010 · Citerat av 1 — Empirin är avgörande för om genusaspekter kommer att lyftas.

genusforskning. Publicerad . 2017-09-19.
Holmer terra variant dlc

Genusforskning i korta drag servicepersonal förskolan
swedbank app store
hur blir man audionom
august foto
dansk design kopior
aleris årsredovisning 2021
betala med mobilen seb

Genusforskares informationssökningssituation

Om ja, beskriv kort och övergripande denna forskning. i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan. Högskoleverkets om än med.

Genusperspektiv på regionala utmaningar - NIKK

dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh.

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för off iciell statistik inom området. ISSN 1404-5834 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. The results for 2017 are based on a survey with a sample of 4 000 agricultural holdings. Considerable differences in use of pesticides - both regionally and among crops. During 2017, 46 per cent of the crop area was treated with pesticides, which is the same level as in 2010 when the survey was last conducted.