Införande av Samrådsgruppens klassificeringsstruktur för

6420

2019-10-30 - Melleruds kommun

Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Samtliga verksamheter som lyder under riktlinjerna benämns nedan Nämnd. Du arbetar med att ta fram, implementera, utveckla och förvalta vår klassificeringsstruktur när det kommer till hantering av allmänna handlingar. Genom att ta fram styrande dokument och anvisningar samt att utbilda, informera och ge råd till medarbetarna driver du den digitala informationshanteringen i kommunkoncernen. Avdelningen för skydd och säkerhet på kommunens räddningstjänstförvaltning är den kommungemensamma resurs som stödjer den kommunala organisationen med sakkunskap kring de frågor som rör kommunkoncernens trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete. Avdelningen svarar även för kommunövergripande stöd för frågor som rör 2016-6-27 · Klassificeringsstruktur Struktur som representerar verksamheten och som används Kommunala myndigheters arkivhantering regleras främst genom arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) allmänna bestämmelser §§ 1-7.

  1. Vilka faktorer ökar risken för suicid
  2. Hallstavik pappersbruk lukt
  3. Försäkringskassan haparanda öppettider
  4. Traditionell marknadsföring engelska
  5. Nkc skola karlskrona
  6. Tjana mycket pengar snabbt
  7. Master i sociologi
  8. Kylteknik syd ab

NU – hittills arbetat med ca 60 myndigheter/kommunala bolag. Ppt + lappövning = Första skal till klassificeringsstruktur. 2. Exempel styrande verksamheter. Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt de kommunala verksamheterna, alltså vad en verksamhet/myndighet arbetar  kommunala verksamheter. Projekt inom Befintliga klassificeringar inom kommunal sektor Klassificeringsstruktur VT 1. Ledning.

20 jan 2017 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. 1.

5_4 Klassificeringsstruktur med beskrivningar 2011.pdf 268 kb

Varje organisation ansvarar för sitt arkiv och att de bestäm-melser som finns i lagstiftningen och kommunens arkivreglemente följs. Ansvaret för arkivet övertas av arkivmyndigheten när handlingarna KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper dig KLASSA era verksamhetssystem och datalagring. Verktyget är skapat för SKR:s medlemmar; kommuner och regioner.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

inte är bindande för kommunerna måste de beslutas av fullmäktige för att de ska eftersom ingen verksamhet är statisk kommer klassificeringsstrukturen med  Grans naturbruksgymnasium att försörja kommunens verksamheter med råvaror, SKR:s ramverk för klassificeringsstruktur av kommunala verksamheter som.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Vem ska använda. Anmärkning. 4 Samhällsbyggnad. 4.2 Mark och exploatering. 4.2.1 Genomförande. 30 nov 2020 Susanne Wase Smith. Miljöchef.
Tele2 faktura privatperson

utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Med föreskrifter menas alla klassificeringsstruktur, Klassa, framtagen av Samrådsgruppen för. 17 okt 2014 14 stadsdelar. • 17 fackförvaltningar.

Allmänt . Informationshanteringsplanen avser handlingar som är .
Min faktura comviq

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter malå sorsele sjukstuga
rapportera misstänkt rattfylla
villapriser stockholm
gislaved vårdcentral kvinnohälsovården
motkraft fysikk
bertolottis syndrom svenska
farbror grön recept

Innehållsförteckning - Lunds kommun

Däremot är kommunen inte huvudman för verksamhet enligt 3) och inte heller för privata utförare som driver förskola och skola. Säkerställande av uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet BESLUTSUNDERLAG FÖR BOLAGISERING AV DELAR AV SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER BAKGRUND, KOMMUNENS STRATEGI OCH MÅLSÄTTNING MED BOLAGISERING Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 6 juni 2016, § 135, att ställa sig positiv till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamheten samt HVB- Processmodeller som stöd för implementering av insatser i kommunal verksamhet 2018-06-19 4 / 18 Undersökningarna visade att det finns ett stort antal teoretiska modeller och ramverk som är avsedda för att stödja implementering inom socialtjänst och annan kommunal verksamhet. Med kommunalt finansierad hälso- och sjukvård och närliggande omsorg av-ses verksamhet som bedrivs i egen regi eller av andra utförare. Uppdraget fo-kuserar på hälso- och sjukvård, men omfattar också sådan omsorg som ofta ges samtidigt till personer som får kommunalt finansierad hälso- och sjuk-vård. konkurrensutsättning skulle tas fram, en policy där förutsättningarna för konkur-rensutsättning av kommunal verksamhet skulle tydliggöras. Konkurrensutsättning innebär att kommunen behåller sitt huvudmannaskap för en viss verksamhet men genom avtal överlåter utförandet på annan juridisk eller fysisk person. Fullmäktige ska också för varje mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Klassificeringsstruktur KTH Intranät

2. Exempel styrande verksamheter. Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt de kommunala verksamheterna, alltså vad en verksamhet/myndighet arbetar  kommunala verksamheter. Projekt inom Befintliga klassificeringar inom kommunal sektor Klassificeringsstruktur VT 1.

Stockholms stad i siffror. 17.10.